Craps

Craps är ett klassiskt casinospel som verkligen förknippas med flitiga casinobesökare. Insatsvärden skjuter ofta i höjden och det passar därför inte riktigt alla. Det har inte heller riktigt etablerat sig på onlinecasinon på samma sätt som många andra casinospel. Reglerna är rätt invecklade, men om man lyckas sätta sig in i grunderna faller mycket av sig själv. Därför ska vi redogöra för grunderna i denna text.

Grundläggande regler

Grunderna i Craps är att alla spelare runt bordet deltar och en i taget har rollen som shooter. Beroende på vilken av alla möjliga satsningar man gör och det följande tärningsutkastet styr spelet. Spelarna vid bordet kan spela rollen som shooter. Shootern kontrollerar tärningarna vid en specifik spelomgång. Shooterns första tärningskast är väldigt viktigt, då det styr den närmaste speltiden. Om shootern kastar en 7: a eller 11: a på det första kastet, Come Out, vinner man jämna pengar på insatsen. Ett utfall på 2, 3 eller 12 innebär däremot att man förlorar hela insatsen (vilket kallas att få Craps). Övriga utfall innebär att man etablerat en point, då får man fortsätta. Dyker pointen upp igen före sjuan vinner man jämna pengar tillbaka. Om dock sjuan dyker upp före pointen, förlorar man hela insatsen.

Allt detta gäller dock bara om shootern spelat på det så kallade Pass Line. Med det menas att man ska klara sitt första utkast och alltså undvika craps. Men ett annat första alternativ är att spela på Don’t Pass Line– då gäller det motsatta för alla dessa förutsättningar.

Satsningar i craps

Det finns mängder av satsningar i Craps. Pass och Don’t Pass sätter alltid igång en spelomgång, sedan finns olika satsningar under resten av spelomgångens fortskridande. Här tar vi upp och förklarar de vanligaste.

Taking the OddsDenna satsning innebär att man efter att en point etableras på Pass Line får begära odds på sin ursprungliga insats. Med en point på 4, 5, 9 eller 10 får du ta odds på tre gånger insatsen, om pointen däremot är 6 eller 8 får man ta 4,5 ggr i odds. Du vinner därmed om pointen kastas före sjuan. Det betalar 2:1 med en point på 4 eller 10, 3:2 får du om pointen är 5 eller 9 och 6:5 om point är 6 alternativt 8.

Laying the OddsSamma satsning som ovanstående, fast den gäller Don’t Pass Line.

ComeDenna satsning kan göras direkt när en point etablerats på Pass Line. Du vinner på 7 eller 11 och förlorar om crapsnumren kastas. Om utfallet blir ett annat är en ny point etablerad och då blir det detta nummer som ska kastas före sjuan, för att vinna på din Come insats.

Don’t ComeSamma satsning som ovanstående, fast den gäller Don’t Pass Line.

Place insatser: Här satsar man på att ett specifikt nummer ska dyka upp före en sjua. Du vinner 7:6 på place insatser som läggs på 6 och 8. För 4 och 10 kan du vinna 9:5 och för 5 och 9 vinner du 7:5. Dessutom kan man spela på att ett visst nummer ska kastas före en sjua. Då vinner du 4:5 för 6 och 8, 5:11 för 4 och 10, samt 5:8 för 5 och 9.

Big 6 och Big 8: Dessa satsningar spelas på att en sexa respektive åtta ska kastas före sjuan kommer upp. Vid vinst vinner du jämna pengar tillbaka.

Hardway: Med Hardway spelar du på att någon av summorna 4, 6, 8 eller 10 ska kastas fram genom ett par, d.v.s. samma summa på båda tärningarna. Lyckas du med denna satsning vinner du 7:1 för 4 och 10 och 9:1 för 6 och 8. Då gäller det dock att detta inträffar före att sjuan dyker upp, eller att dessa summor dyker upp på något sätt.

Field: En field-satsning innebär ett spel på att 2, 3, 4, 9, 10 eller 12 ska dyka upp på nästa kast. 3, 4, 9 eller 10 ger jämna pengar, medan 2 och 12 betalar 2:1.

Number: Här spelar du på att ett specifikt nummer kastas på nästa kast. Du kan spela på 2, 3, 7, 11 eller 12. 2 och 12 betalar 29:1, 3 och 11 ger 14:1. För 7 vinner du 4:1. Dessutom kan du satsa på crapsnumren 2, 3 eller 12. Då vinner du i så fall 2:1.

Craps eleven: En satsning på att crapsnumren eller 11 kastas nästa gång. Betalar 3:1, förutom för sjuan, då betalar det 7:1.